RODZAJE TERAPII

TERAPIA

INDYWIDUALNA

Terapia indywidualna to spotkania mające charakter rozmowy, w trakcie której psycholog poprzez pytania stara się dotrzeć do źródeł i przyczyn pojawiających się trudności. Spotkania odbywają się w atmosferze akceptacji i zrozumienia, zapewniając poczucie bezpieczeństwa Klientowi. Spotkania odbywają się w cyklu cotygodniowych sesji, trwających od kilku do kilkunastu tygodni.

TERAPIA

KRÓTKOTERMINOWA

Terapia krótkoterminowa jest skierowana do osób które napotkały konkretną trudnością i chciałyby popracować nad tym konkretnym obszar swojego życia. Celem terapii jest jego rozwiązanie. Czas trwania terapii krótkoterminowe to zazwyczaj od 8 do 20 sesji terapeutycznych.

TERAPIA

MAŁŻEŃSKA / PAR

Terapia małżeńska/par to pomoc w przepracowaniu napięć oraz wszelkich trudności pomiędzy uczestnikami, wyrażeniu trudnych emocji w bezpiecznych warunkach oraz wypracowaniu modelu dochodzenia do porozumienia w przyszłości. Jest skierowana do wszystkich, którzy przeżywają problemy z komunikacją, pojawia się perspektywa rozstania.

INTERWENCJA

KRYZYSOWA

Celem Interwencji Kryzysowej jest pomoc psychologiczna dla osób doświadczających silnego przeciążenia powodującego poczucie utraty kontroli nad własnym życiem. Kryzys psychologiczny to sytuacja, która powstaje wtedy, gdy jakaś osoba na drodze do osiągnięcia ważnych celów życiowych napotyka przeszkody i nie jest w stanie tych przeszkód przezwyciężyć za pomocą dotychczasowych metod rozwiązywania problemów. Kryzys to: obecność ostrego wydarzenia krytycznego lub przewlekłego stresu, odczuwanie wydarzenia jako nieoczekiwanego, spostrzeganie sytuacji jako utraty lub zagrożenia itp.

DIAGNOZA I TERAPIA

NEUROPSYCHOLOGICZNA

Konsultacja neuropsychologiczna jest wskazana w wypadku urazu głowy z utratą przytomności oraz zdiagnozowanych problemów w obrębie Centralnego Układu Nerwowego. Osoby z chorobą neurodegeneracyjną (SM, demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i inne), po przebytym udarze niedokrwiennym lub krwotocznym, po zatruciach toksycznych powinny zgłosić się do neuropsychologa celem diagnozy i ewentualnej terapii neuropsychologicznej. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie procesów językowych (mówienie, rozumienie, pisanie, czytanie), pamięciowych (zaburzenia pamięci krótkotrwałej, biograficznej itd.), procesów uwagowych, trudności w planowaniu, wyraźnych problemów z motywacja są wskazaniem do oceny neuropsychologicznej. Celem rehabilitacji neuropsychologicznej jest przywrócenie (jeśli to możliwe) lub spowolnienie u osoby, która doznała uszkodzenia mózgu, zakłóconych w wyniku tego uszkodzenia funkcji poznawczych, np. mowy, uwagi, planowania, samokontroli, pamięci, rozwiązywania problemów, wzrokowo – przestrzennych i innych.

2020 - Katarzyna Kokot

Call Now Button